Personuppgifter och cookies

Läs mer om vår personuppgiftshantering och webbplatsens användning av cookies.

Personuppgifter och dataskyddsförordningen

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress, e-postadress och namnteckning. Syftet med behandlingen är att uppfylla avtal och rättsliga förbindelser.  

Vi får huvudsakligen uppgifterna från er själva men också från tredje part. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal, rättslig förbindelse och intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas under vår affärsrelation och så länge lagen kräver.  

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter, kunder, leverantörer och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Dina uppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU vid kontakt med t ex myndigheter, leverantörer eller kunder. 

Personuppgiftsansvarig är Turab, Förrådsgatan 2, 57139 Nässjö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta it-ansvarig på it@turab.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som besökare ska kunna använda vår webbplats som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för dig vid nästa besök.

Vi använder cookies enbart för att kunna ge dig som besökare en bättre service och upplevelse. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på vår webbplats sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som besökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att till exempel göra beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på vår webbplats sluta att fungera korrekt. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Information om hur du gör för att inte tillåta cookies hittar du genom din webbläsarens hjälpfunktion.

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. För ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem, vänligen kontakta dessa leverantörer direkt.