Finshyttan

På Turab har vi många års erfarenhet av Finshyttan.

Turbiner från Finshyttan

Finshyttan AB levererade 4845 turbiner under tiden 1902 – 1962. De köptes sedan upp av KMW i Kristinehamn. De flesta av dessa turbiner ligger inom vår kapacitet att underhålla och reparera. Vi har många referenser på utförda arbeten.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Finshyttan

  • Granö

  • Granö

  • Granö

  • Nissatröm

  • Nissatröm