KMW

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från KMW.

Turbiner från KMW

KMW verkstad i Kristinehamn började leverera francisturbiner år 1900. KMW blev först i världen med att tillverka Kaplanturbiner 1921. De flesta av våra kunder har just KMW maskiner, som vi har underhållit och renoverat sedan vår start 1965.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser KMW

  • Slottsmöllan

  • Slottsmöllan

  • Slottsmöllan

  • Vallhaga

  • Vallhaga