Service och underhåll av vattenturbiner

Förtida problem kan oftast undvikas med regelbunden tillsyn.

Vi servar vattenturbiner

Turab utför service, renoveringar och löphjulsbyten på vattenturbinanläggningar över hela Sverige sedan mer än 40 år tillbaka. Vi har servicetekniker och ingenjörer med gedigen erfarenhet som håller våra kunders anläggningar i gott skick. Våra servicetekniker har moderna specialutrustade servicebilar som gör det möjligt att utföra uppdraget på plats med kvalitet och effektivitet.

Vi utför kontinuerligt service och underhåll för upprätthållande av driftsäkerhet och produktion. Maskiner gås igenom och uttjänta komponenter byts ut eller uppdateras. Skräddarsydda delar kan levereras från vår verkstad i Nässjö.

Vid problem med vibrationer, balansering och uppriktning har vi moderna analysmetoder och åtgärdspaket.

  • Servicebil

  • Uppmätning

  • Kraftverksbesök

  • På turbinen

  • Ovanligt smutsigt

  • För sent