Skandiaverken

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Skandiaverken.

Turbiner från Skandiaverken

Skandiaverken tillverkade 12st turbiner i slutet av 1980-talet. Vi har underhållit och reparerat en del av dessa och fått tillfälle att byta ut två av dem med våra egna. Vi är väl förtrogna med märket.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Skandiaverken