Renovering vattenturbiner

Även turbiner åldras. Läs mer om våra möjligheter till renovering av vattenturbiner och kringutrustning.

Vi renoverar vattenturbiner

Även för välskötta vattenturbiner krävs efter tillräckligt lång tid en genomgående renovering. Anledningen kan vara utslitna roterande delar eller ett behov av att miljöanpassa åldrande anläggningar. TURAB tar ett helhetsansvar för renovering av mekaniska delar, som ofta innefattar demontage på plats, löphjulsbyte, renovering av turbinaxlar, pådrag, löphjulskammare, ledskenor, lager, kuggväxlar, vridspjällsventiler, blästring och målning av vattenvägar samt återmontage och idrifttagning.

Vi arbetar främst med Francisturbiner, Kaplanturbiner och axialturbiner, dock är andra varianter inget hinder för oss.

Vi ersätter befintliga löphjul med moderna rostfria Francislöphjul och likaså oljefria Kaplanlöphjul. Detta har varit en kärnverksamhet för TURAB i över 30 år. Ofta uppnås en betydande prestandaökning, även om formen på övriga delar av vattenvägen är densamma som tidigare.

En renoveringsprocess börjar med ett anläggningsbesök och en anbudsspecifikation. Om inte den befintliga anläggningen har havererat görs så mycket konstruktionsarbete och tillverkning som möjligt innan anläggningen demonteras. Upprustning sker i TURABs verkstadslokaler i Nässjö, med ett minimalt driftstopp. Därefter återmonteras turbinen och tas i drift av våra turbiningenjörer.

Före

Ringaby vattenturbin av typ Tvillingfrancis. Före renovering.

Efter

Ringaby sugskåp med båda Francislöphjulen monterade på turbinaxeln. Efter renovering.

Kompletta renoveringar

Komplett renovering av typiska svenska vattenturbiner av typ Tvillingfrancis.

Turbinlager

Slutlig handpåläggning och inskavning av turbinstyrlager till Granfors.

Kuggväxlar

Kuggväxel renoveras till Bornforsens kraftverk.

Francislöphjul

Moderna löphjul i gamla anläggningar är en av TURABs specialiteter.

Axialturbinslöphjul

Renovering eller ersättning av löphjul i Kaplanturbiner och axialturbiner är en styrka hos oss.