Hällarydsverken

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Hällarydsverken.

Turbiner från Hällarydsverken

Hällarydsverken tillverkade ca 1200 turbiner under tiden 1890 – 1955. Hällarydsturbiner, en avknoppning från Hällarydsverken, var en av TURABs lokala konkurrenter fram till år 2000, då de gick i konkurs.

TURAB köpte då all dokumentation, ritningar och gjutmodeller av förvaltaren. Vi har därför god tillgång till reservdelar och tekniskt underlag för Hällarydsturbinerna. Vi övertog även personal, med god kännedom om deras maskiner.

 

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Hällarydsverken

  • Torsrum

  • Torsrum