Maierwerke

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Maierwerke.

Turbiner från Maierwerke

Maierwerke från Tyskland byggde och sålde turbiner under 1950- och 1960-talet i Sverige. Dessa, dåtidens lågpristurbiner, finns på många håll hos våra kunder. Vi känner deras tekniska lösningar väl och kan erbjuda allt som behövs.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Maierwerke

  • Emsfors

  • Emsfors

  • Emsfors