Nohab

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Nohab.

Turbiner från Nohab

Nohab levererade ca 700 turbiner under tiden 1848 – 1958. Därefter mest storskaliga maskiner. Vi har haft 38 års tekniskt samarbete med Herman A Lindquist som tidigare var produktchef för vattenturbiner på Nohab. Därför känner vi dessa turbiner väl och utför regelbundet underhålls- och renoveringsarbeten.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Noab

  • Gyllenfors

  • Ramnäs

  • Ramnäs

  • Ramnäs