Cargo & Kraft

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Cargo & Kraft.

Turbiner från Cargo & Kraft

Vi reparerar turbiner även av detta fabrikat.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Cargo & Kraft