Undenäs

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Undenäs.

Turbiner från Undenäs

Undenäs Mekaniska Verkstad är liksom TURAB en avknoppning från Nässjö Turbin, vars grundare kom från NOHAB. Efter Undenäs konkurs på 1990-talet kom en del av deras kunder med i vår krets. Tekniken är välkänd för oss, och vi kan utföra underhålls- och reparationsarbeten.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Undenäs

  • Bornforsen

  • Bornforsen

  • Vallhaga