Kössler

På Turab har vi många års erfarenhet av turbiner från Kössler.

Turbiner från Kössler

Kössler blev en av våra konkurrenter på 1980-talet då de inledde samarbete med Hällarydsturbiner. Efter Hällarydsturbiners nedläggning har vi fortsatt att serva kunder med Kösslerturbiner. Vi har då Kössler, som leverantör av vissa reservdelar.

Turab är en svensk leverantör av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Vi betjänar ett stort antal kunder med vattenkraftverk. Dessa kunder har turbiner från en rad olika ursprungsleverantörer. Vi har ca 35 anställda som arbetar med förebyggande underhåll, reservdelstillverkning och reparationer. Vi utför även kompletta maskinbyten.

Referenser Kössler

  • Ludvika

  • Ludvika