Nytillverkning vattenturbiner

Från idé till entreprenad. Läs mer om våra produktområden inom nytillverkning av turbiner nedan.

Vi nytillverkar turbiner

Val av vattenturbiner till nya kraftverk görs med omsorg av ingenjörer med stort kunnande och omfattande erfarenhet. Baserat på omständigheter som fallhöjd, vattenflöde, varaktighet, befintlig kraftstation, förväntade byggkostnader, utformning av tub etc, kan TURAB bestämma den lösning som passar bäst. Utöver turbinen kan vi även offerera generator och kontrollutrustning.

Senaste generationens mjukvara används för allt konstruktionsarbete och all bearbetning. I 3D-miljö kan avancerade konstruktioner tillåtas, som möjliggör komplicerade inbyggnader i befintliga kraftstationer. Något som är vanligt förekommande över hela världen.

Ett nära samarbete med kunden gör att slutresultatet blir en anläggning som motsvarar kundens önskemål och behov.

Genom många års underhållsarbete i äldre anläggningar, samt kontinuerlig uppföljning av från oss levererade turbiner, har vi skaffat oss ett gediget kunnande. Detta har gett TURAB förstahandsinformation om vilka material och komponenter som klarar kvalitetskraven för mångårig drift.

Tidigare projekt - Kvarnfallet 2012 Ø1700 mm

  • Sugrörsmontage

  • Turbin i verkstad

  • Turbin lyfts på plats

  • Turbin på plats i sump

  • Turbinhall

Axialturbin i bulbutförande

Upp till 10m fallhöjd. Mycket stor slukförmåga.

Axialturbin i öppen grop

Upp till 10m fallhöjd. Stor slukförmåga.

Axialturbin i sump

Upp till 10m fallhöjd. Stor slukförmåga.

Axialturbin röruppställning

Upp till 25m fallhöjd. Görs i många utföranden beroende på behov.

Kaplanturbin i sump

För 4-10m fallhöjd. Lämplig för att ersätta Francisturbiner.

Kaplanturbin med betongspiral

För 4-25m fallhöjd. Bra dellastegenskaper.

Kaplanturbin med stålspiral

För 25-50m fallhöjd. Bra vid varierande fallhöjd.

Francisturbin vertikal

För 30-200m fallhöjd. Lämplig vid måttligt långa tuber.

Francisturbin horisontell

För 30-200m fallhöjd. Lämplig vid stora tryckslag, eftersom stora svänghjul kan monteras.